Just nu på linjen

tjejer

killar

Allmänna villkor

Myshörnans verksamhet styrs av Sveriges lagar och regler. När du använder någon av Myshörnans tjänster så godkänner du villkoren nedan. För att alla på Myshörnan skall trivas är det viktigt att de följs.
Myshörnans verksamhet styrs av Sveriges lagar och regler. När du använder någon av Myshörnans tjänster så godkänner du villkoren nedan. För att alla på Myshörnan skall trivas är det viktigt att de följs.

Scrolla ner till villkoren

Myshörnans verksamhet styrs av Sveriges lagar och regler. När du använder någon av Myshörnans tjänster så godkänner du villkoren nedan. För att alla på Myshörnan skall trivas är det viktigt att de följs.
Genom att använda Myshörnans tjänster eller produkter godkänner du nedanstående användarvillkor med företaget Talli AB.

Du får inte använda Myshörnan för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande. Exempel på olagliga aktiviteter är hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning och intrång på copyrightskyddat material. Linjen är övervakad av operatörer, operatörerna kan även finnas inne på linjen. Syftet med övervakningen är att stävja olagliga aktiviteter och skapa en trevlig miljö. Om du utför olagliga aktiviteter eller bryter mot någon regel i dessa villkor kommer du att bli du utkastad, spärrad och i värsta fall polisanmäld.

Du får inte heller använda Myshörnan för försäljning eller reklam för någon produkt eller tjänst.

Myshörnan har rätt att skicka information och kommersiella budskap till Användarna. Budskapen kan vara anpassade efter dina intressen. Användaren har rätt att tacka nej till information och kommersiella budskap.

Myshörnan har alltid rätt att ändra de Allmänna villkoren om detta behövs för att följa nya lagar och myndighetsbeslut. Vi uppmanar er Användare att hålla er uppdaterade om de lagar och regler som gäller och ändringar som publiceras här. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av Myshörnan förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas på annat sätt än publicering här. Genom att fortsätta använda Myshörnan anses Användaren ha godkänt förändrade regler och villkor.