Just nu på linjen

tjejer

killar

Allmänna villkor

Myshörnans verksamhet styrs av Sveriges lagar och regler. När du använder någon av Myshörnans tjänster så godkänner du villkoren nedan. För att alla på Myshörnan skall trivas är det viktigt att de följs.
Myshörnans verksamhet styrs av Sveriges lagar och regler. När du använder någon av Myshörnans tjänster så godkänner du villkoren nedan. För att alla på Myshörnan skall trivas är det viktigt att de följs.

Scrolla ner till villkoren

Myshörnans verksamhet styrs av Sveriges lagar och regler. När du använder någon av Myshörnans tjänster så godkänner du villkoren nedan. För att alla på Myshörnan skall trivas är det viktigt att villkoren följs.
Godkännande av villkoren 
Genom att använda Myshörnans tjänster eller produkter godkänner du nedanstående användarvillkor med företaget Talli AB. 

Betalning för användande av tjänsten 
För användandet av Myshörnan går det att betala på olika sätt som det redogörs för på denna webbplats. Oavsett vilket betalningsätt du använder förbehåller Talli AB sig rätten att vid utebliven betalning överlämna fordran till ett inkassoföretag för att inhämta betalning. 

Olagliga aktiviteter 
Du får inte använda Myshörnan för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller som kan upplevas som stötande. Exempel på olagliga aktiviteter är hets mot folkgrupp, trakasserier, mobbning och intrång på copyrightskyddat material. 

Försäljning 
Du får inte använda Myshörnan för någon form av försäljning eller reklam för någon produkt eller tjänst. Om du försöker sälja någon vara eller tjänst eller gör reklam för någon vara eller tjänst på Myshörnan kommer du att bli du utkastad, spärrad och i värsta fall polisanmäld. 

Övervakning och Operatörer 
Linjen är övervakad av operatörer. Operatörerna finns även inne på linjen. Syftet med övervakningen och operatörerna är att stävja olagliga aktiviteter och skapa en trevlig miljö för dig som Användare. Om du utför olagliga aktiviteter på linjen kommer du att bli du utkastad, spärrad och i värsta fall polisanmäld. 

Riktad information 
Myshörnan har rätt att skicka information och kommersiella budskap till Användarna. Budskapen kan vara anpassade efter dina intressen. Användaren har rätt att tacka nej till information och kommersiella budskap. Enklast gör du detta genom att kontakta Kundtjänst via denna webbplats kontaktformulär på Kontaktsidan. 

Ändring av Allmänna villkor 
Myshörnan har alltid rätt att ändra de Allmänna villkoren när detta behövs för att följa nya lagar och myndighetsbeslut. Vi uppmanar dig som Användare att hålla dig uppdaterad med de lagar och regler som gäller och ändringar som publiceras här. Om ändringar är av sådan karaktär att användandet av Myshörnan förändras på ett betydande sätt kommer detta att meddelas på annat sätt än publicering här. Genom att fortsätta använda Myshörnan anses Användaren ha godkänt vid var tid gällande regler och villkor.